UFABET

UFABET

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นไม่ได้เกลียดวัคซีน แต่เกลียดการทำงานที่ห่วยแตกและล่าช้า!

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นไม่ได้เกลียดวัคซีน แต่เกลียดการทำงานที่ห่วยแตกและล่าช้า!

โอ๊ต ปราโมทย์ ลั่นไม่ได้เกลียดวัคซีน Sinovac แต่เกลียดการทำงานที่ห่วยแตกและล่าช้า! ทำไมไม่สั่งอันที่เค้าใช้กันทั่วโลกแล้วมีผลรับรองที่ดี เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้ สำหรับกรณีที่รัฐบาลได้มีการจัดกาวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยจองวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 10 ล้านโดส และสั่งวัคซีนซิโนแวคมาอีก 12 ล้านโดส ทำเอาชาวเน็ตวิพากย์วิจารณ์กันยกใหญ่...

Continue reading...